top of page

Фінансова звітність

Основні фінансові показники за 2022 рік, грн

Активи – 74,31 млн

Власний капітал – 54,31 млн

Статутний капітал – 18,78 млн

Страхові резерви –  6,31 млн

Страхові премії – 53,38 млн

Страхові виплати – 30,43 млн

Фінансові звіти Компанії по роках

Інформація про фінансову установу

Повне найменування:

Товариство з додатковою відповідальністю страхова компанія "Нафтагазстрах"

Ідентифікаційний код:

21004953

Місцезнаходження головного офісу:

02098, м. Київ, Дніпровський р-н, вулиця Юрія Шумського, будинок 1-а, офіс 121, код за коатуу 8036600000

Відомості про відокремлені підрозділи:

відокремлені підрозділи відсутні

Дані про розмір статутного капіталу:

розмір (грн.): 18785400,00

Види діяльності:

код квед 65.12 інші види страхування, крім страхування життя (основний); код квед 65.20 перестрахування

Відомості про органи управління юридичної особи:

загальні збори

Відомості про виконавчий орган:

Генеральний директор Янковський Артем Вадимович

Відомості  про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

відсутні

Рішення про ліквідацію фінансової установи:

відсутні

* Згідно ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

bottom of page