top of page

Врегулювання

 • Медичний асистанс
  Організацію медичного обслуговування застрахованих осіб у ТДВ СК «Нафтагазстрах» на території України забезпечує власний Медичний асистанс, який: ​ допомагає обрати профільну клініку, з якою укладений договір про надання медичної допомоги Застрахованим особам; організовує візит до лікаря та необхідні обстеження; забезпечує необхідними медикаментами.
 • Страховий випадок
  Страховим випадком є звернення Застрахованої особи до медичного закладу з приводу: - гострого захворювання або загострення хронічного захворювання; - травми, отруєння або інших наслідків нещасного випадку; - патології вагітності, пологів; - інших причин, передбачених умовами страхування (вакцинація, вітамінізація тощо). При настанні страхового випадку: ​ зателефонуйте до медичного асистансу за номером 0 800 309 509 або за іншими телефонами, що вказані у картці або у договорі Застрахованої особи. вкажіть своє Прізвище, Ім’я та По-батькові, індивідуальний номер картки або договору, місце перебування та причину звернення. ​​ Лікарі-координатори організують усі медичні послуги, передбачені Вашою програмою страхування. Цілодобова лінія 0800 309-509 є безкоштовною для дзвінків зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України
 • Обслуговування в базових медичних закладах
  Медичні заклади згідно з умовами страхування можуть бути для Застрахованої особи: - базовими (включені в електронну базу страхової компанії) – мають договори про обслуговування застрахованих осіб та вказані у відповідному додатку до договору страхування; - не базовими – не мають договорів зі Страховою компанією. Застрахованих осіб в рекомендованих Страховою компанією базових медичних закладах, де відповідно до договорів з цими закладами, застрахованих осіб безкоштовно (з наступним відшкодуванням витрат Страховою компанією) забезпечують лікарськими засобами, виробами медичного призначення, проводять обстеження та інші медичні процедури тощо.
 • Обслуговування в інших медичних закладах
  В окремих випадках Застрахована особа може потрапити до не базового медичного закладу (якщо була доставлена до медичного закладу бригадою швидкої медичної допомоги або направлена лікарем базового медичного закладу (базовий медичний заклад не може з будь-яких причин надати їй необхідну медичну допомогу або окрему медичну послугу)). У цьому випадку Застрахована особа самостійно оплачує всі отримані лікувально-діагностичні послуги та придбає призначені їй лікарські засоби та вироби медичного призначення і після закінчення лікування надсилає на адресу Страхової компанії наступні документи: - заяву на страхове відшкодування за страховим випадком, що стався (зразок заяви можна завантажити внизу сторінки); копію витягу з «Медичної карти стаціонарного або амбулаторного хворого» (форма №027/0), копії направлень та результати додаткових обстежень, інші медичні документи; - копію листка спостереження відділення реанімації та інтенсивної терапії або палати інтенсивної терапії (за умови перебування у таких); - для працюючих Застрахованих осіб - копію листка тимчасової непрацездатності; оригінали касових та товарних чеків (квитанцій), у яких вказані перелік, кількість та вартість придбаних медикаментів / виробів медичного призначення / медичних послуг; - у випадку купівлі медикаментів / виробів медичного призначення в аптечних пунктах, що належать фізичним особам-підприємцям, необхідно додати копію ліцензії на право здійснення даного виду діяльності та копію свідоцтва платника єдиного податку; - копію першої сторінки Договору страхування з особистими даними та підписом Застрахованої особи або копію Посвідчення (полісу) застрахованої особи; - для застрахованих пенсіонерів - оригінал відрізного талону до Посвідчення застрахованого пенсіонера (термін дії відрізного талону повинен відповідати терміну госпіталізації); - копію 1-ї, 2-ї, 3-ї та сторінки з реєстрацією або ID картки Застрахованої особи; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, яка отримує страхову виплату (при відсутності ID картки); - інші документи на вимогу Страховика. Для отримання страхової виплати спадкоємцем застрахованої особи необхідно додатково надати Страховику: - письмову заяву на виплату страхового відшкодування, оформлену на ім’я Генерального директора ТДВ СК «Нафтагазстрах» від кожного спадкоємця з зазначенням адреси фактичного проживання; - копію свідоцтва про смерть Застрахованої особи; - оригінал свідоцтва про право на спадщину (або нотаріально завірену копію) кожного спадкоємця; - копії паспортів (1,2, 3-ї та сторінки з реєстрацією) або ID карток кожного спадкоємця; - копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера кожного спадкоємця. Звертаємо Вашу увагу, що товарні чеки згідно з законодавством України мають право надавати виключно фізичні особи- підприємці , які працюють за спрощеною системою оподаткування. Усі документи, зазначені в цьому переліку, є обов’язковими для надання до Страхової компанії! Страхова компанія залишає за собою право в окремих випадках робити запити до медичних закладів та інших установ. Бланки інших заяв можна отримати за запитом через опцію «Задати питання» на сайті компанії.

Зразок заяви на страхове відшкодування

Зразок заяви на страхове відшкодування для співробітників газотранспортної системи України

bottom of page